W ramach naszych usług wykonujemy:

 • podziały i rozgraniczenia
 • ustalanie granic (wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych oraz ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych)
 • wytyczenia budynków i obiektów budowlanych
 • mapy do celów projektowych (różne skale)
 • inwentaryzacje powykonawcze
   • budynków i obiektów budowlanych
   • sieci i przyłączy uzbrojenia terenu
 • dokumenty do celów prawnych:
   • do sądu
   • do notariusza
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy